top of page

>> O naší střelnici <<

Střelnice Jílové je určena pro sportovní a výcvikovou střelbu z místa z ručních zbraní z pevných střeleckých stanovišť i za pohybu. Má charakter stálé, otevřené, nekomerční střelnice, která je určena ke střelbě z krátkých a dlouhých kulových zbraní a dále ke střelbě z automatických zbraní, historických zbraní, neletálních zbraní a brokovnic za vymezených podmínek. Podle státní normy ČSN 39 5401 je střelnice klasifikována jako střelnice kategorie A, třídy 1 a skupiny K i H.

Během pobytu na střelnici je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy. Při porušení tohoto zákazu má správce střelnice právo nařídit osobě, která tento zákaz porušila, okamžité opuštění střelnice bez nároku na vrácení vstupného.

Umístění střelnice: střelnice se nachází v bývalém lomu na kámen asi 500 m na jih od okrajů obcí Radčice a Jílové, v těsné blízkosti křižovatky silnic 3. třídy spojujících obce Jirkov, Radčice a Jílové. Střelnice je přístupná po nezpevněných cestách z jihu a severu. GPS souřadnice střelnice jsou 50.665N, 15.286E, nadmořská výška je 550 m/m. Střelnice je tvořena střeleckým prostorem se čtyřmi úseky A až D a týlovým prostorem.

 

Určení střelnice: střelnice je určena pro:

 • sportovní a výcvikovou střelbu civilních osob,

 • výcvik v rámci střelecké přípravy příslušníků ozbrojených složek (Policie ČR, Vězeňská služba ČR, obecní policie),

 • střelbu v rámci zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

Střelecký prostor: je tvořen čtyřmi samostatnými úseky A až D:

 • úsek A – určen pro střelbu z místa z pevných střeleckých stanovišť pod střeleckým přístřeš-kem na vzdálenost 10 až 50 m a pro střelbu z volné plochy před střeleckým přístřeškem z místa i za pohybu na vzdálenost 10 – 45 m;

 • úsek B – určen pro střelbu z místa i za pohybu z volné plochy obdélníkového tvaru před střeleckým přístřeškem úseku A na vzdálenost 1 – 15 m;

 • úsek C – určen pro praktickou střelbu z místa ze 4 pevných střeleckých stanovišť na vzdálenost 150 m; na úseku C jsou vyčleněny 2 dílčí úseky:

  • subúsek C1 se 4 stanovišti střelce, určený pro střelbu z místa na pevnou vzdálenost 95 m,

  • subúsek C2 se 2 stanovišti střelce, určený pro střelbu z místa i za pohybu na vzdálenost 25 m až 70 m.

​Základní palebná čára ZPČ-C1subúseku C1 je ve stejné úrovni jako základní palebná čára úseku A, základní palebná čára ZPČ-C2 subúseku C2 je ve stejné úrovni jako terčová čára T25 úseku A; záchyt střel je u obou subúseků společný s úsekem C. Oba subúseky jsou tak vymezeny přední částí úseku C mezi základní palebnou čarou ZPČ-C1 nebo ZPČ-C2 a záchytem úseku C.​

 • úsek D – určen pro praktickou střelbu z místa i za pohybu z volné plochy kruhového tvaru v severní části střelnice na vzdálenost 1 – 20 m.

Současná střelba je dovolena pouze na úseku A a úseku C, včetně subúseku C1. Při současné střelbě na úseku A a úseku C z přístřešku je prostor mezi úseky A a C od přístřešku úseku A po ochranný val oddělen mechanickou zábranou a levé krajní stanoviště pod přístřeškem úseku A není ke střelbě používáno. Všechny ostatní kombinace úseků a subúseků (kromě A+C a A+C1) nejsou pro současnou střelbu dovoleny.

Týlový prostor je tvořen prostory za základní palebnou čarou úseků A a C, místností správce s lékárničkou a hasicími přístroji (2 ks), klubovnou, sklady a parkovištěm vozidel.

situacni_nakres2023.jpg

Legenda:A, B, C a D – střelecké úseky, OP – ohrožený prostor střelnice, HS – hlavní směr střelby na úsecích, VSD – vedlejší směry střelby na úseku D, SPA / SPC – střelecký přístřešek úseku A / C, ZPČ-A – základní palebná čára úseku A pod přístřeškem, T25 / T50 – terčová linie úseku B na 25 m / 50 m, ZPČ-C1– základní palebná čára subúseku C1, ZPČ-C2– základní palebná čára subúseku C2, P – vnitřní pata svahů a valů, ZC – záchyt střel na úseku C, CL – protiodrazové clony na úseku D, VV – výstražná vlajka, Z – zábrana mezi úseky A a C, PL – oplocení s bránou BR, 1, 2 – sklady, 3 – místnost správce s lékárničkou a hasicím přístrojem / klubovna, PC – příjezdová lesní cesta, P – parkoviště vozidel, S – křižovatka silnic, N – severní směr

bottom of page