top of page

>> Sportovně střelecký spolek Radčice <<

IČ 02492393

 

Jiráskova 133, 511 01 Turnov

číslo účtu  214070012/0600

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružují příznivci střeleckých sportů k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti střeleckých sportů, ochrany přírody a krajiny, kulturních a historických hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR po splnění podmínek daných stanovami a usnesením členské schůze.

Povinnosti členů klubu:

  • povinná účast na členských schůzích (3x po sobě neúčast -> automatické ukončení členství v klubu)

  • první 3 roky odpracovat 20 brigádnických hodin ročně

  • v dalších letech odpracovat 15 brigádnických hodin ročně

Členové, kteří jsou ustanovení jako správci, mají za povinnost odsloužit 3 služby správce střelnice ročně. Správce může být střelec vlastnící zbrojní průkaz déle než 3 roky a po absolvování školení.

Povinnosti správců střelnice:

  • povinná účast na členských schůzích (3x po sobě neúčast -> automatické ukončení členství v klubu)

  • 3 služby ročně

  • 5 brigádnických hodin ročně

bottom of page