top of page

>> Rezervace střeleckých postů <<

Pro rezervaci střeleckého postu postupujte následovně:

  • Střelba na 25/50 m - při rezervaci si vyberte čas začátku střelby z dostupných času v daný den, rezervovat lze pouze v sobotu, v neděli střelba možná po domluvě se správcem střelnice v závislosti na střelbě na 150 m. Vyberte jeden z devíti volných palpostů a potvrďte rezervaci. Schválení probíhá automaticky, čas využití palpostu není zatím omezen. Rezervace je bezplatná a je součástí základního vstupného na střelnici.

  • Střelba na 95 m - posty pro střelbu na 95 m se nerezervují, o jejich využití / povolení střelby rozhoduje správce střelnice vzhledem k aktuálnímu obsazení střelnice.

  • Střelba na 150 m - posty pro střelbu na 150 m se rezervují zvlášť. Střelba na tuto vzdálenost je možná pouze v neděli, kdy budou k dispozici správci střelnice s oprávněním řídit tuto kategorii střelby. K dispozici jsou 4 posty a rezervace každého z nich je možná na max. 3 hodiny, kdy první časový slot je od 09:00 do 12:00, druhý slot od 13:00 do 16:00. Cena za jeden slot je stanovena dle ceníku pro střelbu na 150 m. Rezervace je schvalována ručně a bez jejího schválení není možné post využít. Pokud se střelec nedostaví na post nejpozději do 30 min po začátku časového slotu, rezervace zaniká a slot může být obsazen jiným střelcem. Správce střelnice má pravomoc přizpůsobit podmínky střelby aktuální situaci na střelnici, včetně omezení střelby na 25/50 m. Během střelby na 150 m není možné střílet současně na 95 m. 

bottom of page